Album Cover - Glade Jul
Glade Jul from 1987 is Sissel's second album and contains traditional Christmas songs. It was recorded with the Bergen Philharmonic Orchestra, and sold 450,000 copies in Norway the year it was released, and adding the releases in other countries, the number has passed one million since then. Glade Jul is the all-time best selling album in Norway.

Glade Jul

11 / 1987

Glade Jul, Hellige jul.
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis grønt.
Hvor de ser hva for gud er skjønt.
Lønnlig i blant oss i går..
Lønnlig i blant oss i går

Julefryd, evige fryd.
Hellig sang med himmelsk lyd.
Det er engler som hyrdene så,
den gang Herren i krybben lå,
Evig en englenes sang,
Evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord.
Jesus barnet blant oss bor.
engler synger som barnet så smukt.
Han har himmeriks dør opplukt.
Salig er englenes sang.
Salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred.

Toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små.
bud om ham som i krybben lå.
Fryd deg hver sjel han har frelst.
Fryd deg hver sjel han har frelst.

 

Songwriters: Franz Xaver Gruber / Roar Engelberg / Bernhard Severin Ingemann / Henrik Metz

O helga natt
O helga stund for världen
Då Gudarnännskan till jorden steg ned
For att forsona världens brott och synder
For oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
och ljuset skimmrar över land och hav
Folk fall nu neder
och hälsa glatt din frihet
O Helga natt
Du frälsning åt oss gav
O Helga natt Du frälsning åt oss gav.

Ty frälsarn krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri
Himlenöppen nu är
Uti en slav Du ser en älskad broder
Och se din ovän ska bli dig så kär
Från Himlen bragte Frälsaren oss friden
För oss han nedsteg i sin stilla grav
Folk fall nu neder
och hälsa glatt din frihet
O Helga natt
Du frälsning åt oss gav
O Helga natt Du fräsning åt oss gav.

 

Tekst: Augustin Kock

Melodi: Adolphe Adams

Nå tennes tusen julelys
Det stråler rundt var jord
Og himlens stjerner blinker ned
Til liten og til stor

Og over by og land i kveld
Går julens glade bud
Om han som fødtes i en stall
Vår Frelser og vår Gud

Du stjerne over Betlehem
Send dine stråler ned
Og minn oss om at julens bud
Er kjærlighet og fred
Er kjærlighet og fred

Til hvert et fattig hjerte send
Et lysstreif ifra sky
Så finner det den rette vei
Og det blir jul på ny

 

Lyricst and composer: Emmy Köhler

Det hev ei rose sprunge
ut av ei rot so grann,
som fedrene hev sunge
av Jesse rot ho rann.
Og var ein blome blid
midt i den kalde vinter
ved myrke midnatts tid.

Um denne rosa eine er
sagt Jesajas ord,
Maria møy den reine
bar rosa til vår jord.
Og Herrens miskunns makt
det store under gjorde
som var i spådom sagt.

Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivsnatt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det fødd ein frelsar,
og natti vart til dag.

 

Composer: Michael Praetorius

Lyricst: Peter Hognestad

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusene barnehender
mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny,

den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt
om barnet, Guds Son, vår sonar,
som døden for evig batt.

 

Tekst: Jakob Sande

Melodi: Lars Søraas

Deilig er jorden
Prektig er Guds himmel
Skjønn er sjelenes pilgrimsstall
Gjennom de fagre
Rytter på jorde
Går vi til paradis med sang
Tider skal komme
Tider skal henrulle
Slekt skal følge slektersgang
Aldri forstumme
Tonen fra himmelen
I sjelens glade pilgrimssang
Englene sang den
Først for markets hyrde
Skjønt fra sjel til sjel til død
Fred over jorden
Menneske fryd deg
Oss er vil evig frelser født

Composer: Schlesisk Folkemelodi

Lyricist: B.S Ingemann

ET BARN ER FØDT I BETLEHEM

Et barn er født i Betlehem
i Betlehem.
Nå gleder seg Jerusalem.
Halleluja, Halleluja!
En fattig jomfru satt i lønn,
hun satt i lønn,
og fødte himlens kongesønn.
Halleluja, Halleluja!

Hun la ham i et krybberom,
et krybberom.
Guds engler sang med fryd derom.
Halleluja, Halleluja!

 

HER KOMMER DINE ARME SMÅ

Her kommer dine arme små,
O Jesus i din stall å gå,
Opplys enhver i sjel og sinn
Å finne veien til deg inn!

Vi løper deg med sang imot
Og kysser støvet for din fot,
Å salig stund, å søte natt
Da du ble født, vår sjeleskatt!

Velkommen fra din himmelsal
Til denne verdens tåredal
Hvor man deg intet annet bød
Enn stall og krybbe, kors og død!

 

DET KIMER NÅ TIL JULEFEST

Det kimer nå til julefest,
det kimer for den høye gjest,
som steg til lave hytter ned
med nyårsgaver, fryd og fred.

Å kom, vær med til Davids by
hvor engler synger under sky!
Å la oss gå på marken ut
hvor hyrder hører nytt fra Gud!

JEG SYNGER JULEKVAD

Jeg synger julekvad,
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler
han på sin moders fang.
Han er Frelser min!
Han er Frelser min!

Å Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt!
Drag meg etter deg!
Drag meg etter deg!

 

Et barn er født i Bethlehem

Tekst: Bernt Støylen
Melodi: Michael Praetorius, Paul Siefert

Her kommer dine arme små

Tekst: Hans Adolf Brorson
Melodi: Johann Abraham Peter Schultz

Det kimer nå til julefest

Tekst: N.F.S Grundtvig
Melodi: C. Balle

Jeg synger julekvad

Tekst: M.B Landstads
Melodi: Michael Praetorius

Long time ago in Bethlehem
So the Holy Bible said;
Mary’s boy child, Jesus Christ
Long time ago in Bethlehem
So the Holy Bible said;
Mary’s boy child, Jesus Christ
Was born on Christmas day

While sheperds watched their flocks by night
Them see a bright new shining star
Them hear a choir sing
The music seemed to come from afar

Hark, now hear the angels sing
A new king born today
And men will live for evermore
Because of Christmas day

Now Joseph, and his wife Mary
Come to Bethlehem that night
Them find no place to born the child
Not a single room was in sight

By and by they find a little nook
In a stable all forlorn
And in manger cold and dark
Mary’ s little boy was born

Hark, now hear the angels sing
A new king born today
And men will live for evermore
Because of Christmas day

Trumpets sound and angels sing
Listen to what they say
That man will live for evermore
Because of Christmas day

That man will live for evermore
Because of Christmas day

 

Songwriters: Jester Hariston

Jeg er så glad hver julekveld,
for da ble Jesus født;
da lyste stjernen som en sol
og engler sang så søtt.

Det lille barn i Betlehem,
han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott
ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmelrik,
han er Guds egen sønn,
men husker alltid på de små
og hører deres bønn.

Jeg er så glad hver julekveld,
da synger vi hans pris;
da åpner han for alle små
sitt søte paradis.

Da tenner moder alle lys
så ingen krok er mørk;
hun sier stjernen lyste så
i hele verdens ørk.

Hun sier at den lyser enn
og slokner aldri ut,
og hvis den skinner på min vei,
da kommer jeg til Gud.

Hun sier at de engler små,
de synger og i dag
om fred og fryd på jorderik
og om Guds velbehag.

Å gid jeg kunne synge så,
da ble visst Jesus glad;
ti jeg jo også ble Guds barn
engang i dåpens bad.

Jeg holder av vår julekveld
og av den herre Krist,
og at han elsker meg igjen,
det vet jeg ganske visst.

 

Lyricst: Marie Wexelsen

Composer: Peder Knudsen

Den store stjerna som steig i aust
Med ljos over verda
Tende vår von for framtidsferda
I heimsens mørke haust
Den store stjerna
Gjer oss fri

Med sitt bod no ved juletid
Den store stjerna for fyrste gong
Bar bod om ein frelsar
Fattig og rik går fram og helsar
Eit nyfødt barn med song
Den store stjerna
Ga oss ord

Med ei von for vår veike bror
Den store stjerna i natta kald
Har synt oss eit under
Lyser med trøyst i tunge stunder
For folk i tusen tall
Den store stjerna
Høg og klår

Er vårt ljos på den veg vi går
Den store stjerna står klår som før
Og ber oss å dela
Gie alt vi kan og såra hela
Hos våre svoltne brør
Den store stjerna
Gjer oss fri
Med sitt bod no ved juletid

 

Tekst: Trygve Hoff

Melodi: Svein Gundersen

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme
velsignet julenatt!

Akk, kom jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palemgrene
vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene
jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er født herinne
i hjertets dype grunn

 

Lyricst: Hans Adolph Brorson

Composer: Carl Nielsen

Latest News /
from my world

My world contains the latest news about me, as well as a rich collection of Music Videos, Talks and other interesting Videos.

See all Videos

Free

Free

Choices_TrilogyIII

Choices